Podcast: Dialoger med Jung og Buddha 1: Konceptualisering, hvad kunne Jung og Buddha lære af hinanden?

Alexander Grigat og jeg har haft vores første samtale i en serie om Jung og Buddha på Den Forbudte Skole. Hvis du er nysgerrig på, hvad vi kan lære af hhv. Jung og Buddha samt, hvad de kan lære af hinanden, så giv den et lyt.
 
Nøgleord: Jung, Buddha, selvudvikling, selvafvikling, personlig udvikling, procesarbejde, meditation, aktiv imagination, individuation, opvågning, oplysning, Jungs røde bog, Buddhisme, drømmearbejde, drømme, dybdepsykologi
 
Tekst af Alexander Grigat november 22:
 
Jung og Buddha i dialog: Hvad mon de kan lære af hinanden?
 

For Emil Grinder-Hansen og jeg har både Jung og Buddha været af stor betydning i vores selverkendelsesrejse, og dermed i vores forståelser af os selv og verden. Jung og Siddhartha Gautama Buddha er to biografiske personer, der begge igennem undersøgelsen af deres oplevelse søgte at erkende dybere aspekter af dem selv og verden og dermed frigøre dem selv.
 
For Jung var undersøgelsen en rejse ind i indholdet af sin oplevelse. Her undersøgte han de indre billeder, indre figurer, dialogerne og drømmene, det var en proces, hvorigennem Jung stiftede bekendtskab med og gik i relation til mere og mere af sig selv og verden. For Buddha så rejsen anderledes ud. Han var ikke interesseret i indholdet af sine oplevelser, men i stedet undersøgte han fænomeners karakteristika. Ikke deres indhold men deres natur. 

Begge bevægelser er med til at relativisere egoet. I den Jungianske eller individuatoriske tilgang, bevæger jeget sig mod helhed igennem at gå i relation til flere og flere aspekter af Selvet.  Hermed relativeres egoet. I den Buddhistiske opvågningsprocess ses ind i alle fænomeners natur, og hermed relativeres egoet, idet at dets sande natur erfares.
Vi undersøger Jung og Buddha som to symboler på forskellige selverkendelses tilgange. Der kunne nærmest tales om to forskellige bevægelser: Selvafvikling/opvågning (Buddha) og selvudvikling/individuation (Jung). Begge tilgange har været af stor værdi for Emil og jeg, og de har afbalanceret hinanden.
 
I denne podcast konceptualiserer vi samtalerækken, hvorfor den er relevant, hvad vi vil undersøge, og vi kommer med eksempler på, hvordan Jung og Buddha har bidraget til vores rejse og proces. Det er en udforskning og ikke et forsøg på at give faste svar. Adskillelsen og sammenligningen mellem de to handler ikke om at komme med svar, men at undersøge hvad Jung og Buddha måske kunne lære af hinanden – og hvad vi kan lære at deres dialog.
 
LINKS:
Spotify:
Apple Podcast: