Emil Grinder-Hansen

Privatpraktiserende psykolog i København og på Fyn

Jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet samt psykoterapeut under uddannelse på Vedfelt instituttet. Jeg har skrevet speciale om jungiansk dybdepsykologi og integration af psykedeliske oplevelser med fokus på heling af traumer. Min terapeutiske metode trækker på en kombination af de to uddannelser suppleret med kurser i forskellig former for terapi, holistisk behandling og meditation samt erfaringer fra min egen udviklingsproces. Den består af integrativ psykoterapi, der bygger bro mellem moderne vestlig psykologi og østlige visdomstraditioner. Metoden kombinerer samtaleterapi med bl.a. drømmearbejde, gestaltterapi, meditative teknikker, tegneterapi, eksistentiel terapi, kropsøvelser og kropsterapi. 

Vestlig psykologi

Inden for psykologien har jeg mange forskellige interesseområder, men særligt fylder det jungianske og dybdepsykologiske arbejde med drømme og billeder. Selvom jeg har værdsat at læse psykologi, har jeg desværre måtte erkende, at de tematikker og områder, som jeg finder mest interessant – det ubevidste og drømmene, det intime rum i den terapeutiske samtale, forbindelsen mellem krop og sind, meditation, Jung og dybdepsykologien – stort set ikke har fyldt på studiet. Derfor har jeg suppleret med selv at studere de områder og gå i egenterapi, deltage i drømmegrupper, tage kurser i forskellige terapeutiske retninger samt tage psykoterapeutuddannelsen på Vedfelt instituttet, der formår at samle disse interesseområder i en samlet psykologi og terapeutisk retning. Jeg har i denne forbindelse stiftet bekendtskab med metoder fra gestaltterapien, mindfulness baseret kognitiv terapi, psykodramaterapi, kropspsykoterapi, tegneterapi, eksistentiel terapi og hypnoterapi. Jeg her dertil arbejdet med narrativ terapi i Psykologisk Korttidsrådgivning Nørrebro, og har kendskab til psykiatrien fra mit arbejde på en psykiatrisk privatklinik.

Personlig udvikling

Jeg tror på, at vi kan blive ved med at vokse gennem hele livet, hvis vi gør arbejdet og giver os hen til processen. Dertil mener jeg, at vi bliver nødt til at “gå vejen selv”, før vi kan hjælpe andre. Vi kan ikke understøtte andres proces med at rumme og hele noget, som vi ikke har plads til i os selv. Når det kommer til personlig udvikling eller selvudvikling er det sjældent nok bare at holde sig på det teoretiske niveau og ”studere kortet” – vi bliver nødt til selv at lære terrænet at kende. Jeg har derfor brugt meget tid på at lære mit eget terræn at kende med egenterapi samt forskellige praksisser og metoder. Klik her, hvis du er interesseret i at arbejde med personlig udvikling eller selvudvikling. Du kan høre podcast med mig om det indre selv-beskyttende system i traumeheling og selvudvikling her.

Drømmearbejde og skyggearbejde 

Særligt er jeg passioneret omkring arbejdet med drømme og det ubevidste. Min fascination af drømmenes og symbolernes verden opstod allerede i barndommen, da jeg som otteårig fandt ud af, at jeg kunne genbesøge og fortsætte mine drømme i vågen tilstand ved at holde opmærksomheden på dem. Det var først senere, at jeg stødte på C.G. Jungs systematiske metode til at arbejde med drømme kaldet aktiv imagination. På den måde har jeg siden barndommen gået i dialog med mine drømme, og særligt i mine 20’ere har drømmearbejdet spillet en stor rolle for min personlige udvikling. Gang på gang bliver jeg fyldt med ærbødighed, når jeg oplever den intelligens og visdom, som det ubevidste besidder og er i stand til at kommunikere ud til os via blandt andet drømme. Det er en investering at arbejde med drømme, men de giver igen med tilbagevirkende kraft. Vores indre liv er så gavmildt og berigende, hvis blot vi retter vores opmærksomhed hen imod det med åbenhed, tillid og accept. Således er det dybdepsykologiske arbejde med drømme og indre billeder et særligt terapeutisk fokusområde for mig. Klik her, hvis du ønsker at arbejde med dine drømme i terapien og udforske billederne i din indre verden. Der er uanede ressourcer at hente. Jeg tilbyder også terapeutiske forløb med fokus på at integrere de sider af os selv, som vi har svært ved at acceptere eller anerkende. Disse skjulte og ofte mørkere dele af personligheden betegnede C.G. Jung som “skyggen”, og han mente, at vi kunne få adgang til undertrykte styrker og evner ved at integrere denne gennem skyggearbejde. Læs mere om skyggearbejde her.

Psykedelisk terapi og integration

Derudover er psykedelisk integration et område, som jeg er særligt tiltrukket af i øjeblikket. Jeg har selv haft livsforandrende oplevelser i ændrede bevidsthedstilstande, og det er min erfaring, at de først for alvor bliver transformerende, når de formås at bringes ned i kroppen og ind i hverdagen og ens relationer. I denne forbindelse har jeg blandt andet sammen med meditation og drømmearbejde haft stor gavn af diverse bevægelsespraksisser til at integrere oplevelserne på et kropsligt niveau og få dem samlet i hjertet. I forbindelse med integrationsprocessen er fælleskabet – at have nogen at dele oplevelsen med – også fuldkommen afgørende. Jeg tilbyder terapeutiske forløb med fokus på integration af psykedeliske oplevelser – om de så har været mystiske, meningsfulde og livsbekræftende eller af en mere voldsom og traumatisk karakter (såkaldte ”bad trips”). Læs mere eller lyt til podcast med mig om min tilgang til psykedelisk integration her. Jeg faciliterer i øvrigt psykedeliske integrationscirkler sammen med psykoterapeut og podcastvært Alexander Grigat, hvor vi arbejder med oplevelsen ved brug af såvel bevægelse, meditation, samtale, tegneterapi samt dialogiske praksisser. Du kan se kommende begivenheder her.

Østlige visdomstraditioner

Chakraer og meridianer

Inden for de østlige visdomstraditioner trækker jeg både på chakrasystemet og meridianbaner i arbejdet med den mere subtile energetiske krop. Chakrasystemet er et ældgammelt indisk system til at kortlægge kroppens energicentre, og det kan med fordel bringes ind i den terapeutiske situation. Her benyttes først og fremmest meditative øvelser til at få etableret kontakt til de forskellige chakraer. Forskellige bevægelses- og åndedrætsøvelser kan også anvendes i arbejdet med den subtile krop; bl.a. til at kontakte bestemte meridianbaner i kroppen. Både meditative øvelser samt øvelser, der inddrager krop og åndedrættet er en del af min terapeutiske metode.

Meditation

Dertil underviser jeg i både traditionel buddhistisk meditation og moderne vestlig mindfulness, der kan indgå som en integreret del af terapiforløbet. Jeg selv har erfaring med buddhistisk meditation inden for den burmesiske linje af Mahasi Sayadaw samt den thailandske linje af Ajahn Buddhadasa, og jeg underviser med udgangspunkt i deres teknikker samt med inspiration fra den canadiske meditationslærer Michael Stone. Jeg har taget flere kurser inden for mindfulness og meditation. Flere gange om året tager jeg på intensive meditationsretræter for at vedligeholde og fordybe praksissen. At ”fordybe praksissen” indebærer for mit vedkommende at kultivere evnen til at møde mine indre og ydre relationer og oplevelser med fordybet nærvær. At møde livet med en åbenhed og intimitet. Meditationspraksissen er dertil et anker i min tilværelse, og dens værdi bliver særligt tydeligt i perioder, hvor det indre vejr er stormfuldt og bølgerne går højt. Der er det som om, at meditationen fører mig tilbage til centrum af mit eget liv og minder mig om, hvad det er, der betyder noget. Jeg har i øvrigt taget forskellige kurser inden for mindfulness og meditation med både en vestlig sekulariseret tilgang en mere traditionel buddhistisk tilgang. Jeg faciliterer ugentlige meditationer inde i facebookgruppen: ”Meditation på psykologi Københavns Universitet”, hvor alle er velkomne (også selvom du ikke er studerende på psykologi). Gruppen finder du her. Jeg har lagt flere guidede meditationer op på Youtube samt et “Buddhisme leksikon” som du kan i finde på min blog sammen med links til podcasts, artikler, blogindlæg samt anbefalinger til bøger og film.

Til sidst vil jeg blot nævne, at noget af det mest givende i livet for mig er, når jeg befinder mig i situationer – om det så er med én person eller i grupper – hvor der kultiveres betingelserne for, at sjælen kan få lov til at udfolde sig. I det tætte møde mellem mennesker opstår noget helt særligt, og jeg tror aldrig, at jeg vil blive træt af at bevidne eller være en del af disse møder – om det så er som terapeut eller i privat sammenhæng. I det nærværende møde mellem to mennesker kan vi hjælpe hinanden med at forstå, hvordan vi kan omfavne vores tilværelse mere helhjertet, så vi kan hele på et dybere plan og blive mere autentiske og rummelige mennesker. Det er blot et spørgsmål om at turde kaste sig ud i det.

Emil Grinder-Hansen

E-mail: emil_grinder@hotmail.com
Fotografi af Thomas Gordon