Depression

Jeg selv kan opleve den depressive tilstand som et tæppe af tyk sort slam eller tjære, der omslutter hele min krop og tynger den. Slammet kan komme i mine ører, så alt lyder forkert, i mine øjne, så alt ser “sort ud”, i min næse, så alt stinker og i min mund, så alt smager råddent. Det er som et slør, der løftes, når tilstanden letter igen. Som en afgiftning af krop og sjæl, der muliggør at “slammet” kan børstes af og skylles væk. Livet opleves igen i farver i stedet for kun sort/hvid.

Ordet depression stammer fra “to depress” på engelsk, hvilket betyder “at undertrykke”. En depression er således en tilstand af undertrykkelse. Man skal ikke bruge langt tid i en depressiv tilstand, før man kan identificere, hvad der er, der bliver undertrykt: Strømmen af følelser, der gør, at vi kan mærke livet og føle os tilstede i det. Mennesket er sammensat sådan, at hvis vi undertrykker én følelse, så undertrykker vi dem alle. Det er ikke muligt at undertrykke vrede eller sorg og så samtidigt oplevelse autentisk glæde og vitalitet.

Det er af samme grund, at jeg – ligesom med stress og angst – ikke anser depression for at være en årsag i sig selv, men derimod blot et symptom på en dybereliggende ubalance eller indre sår. At se den depressive tilstand som andet end er symptom, ville blot fjerne fokus fra tilstandens formål: At distancere os fra overvældende følelser, der i den situation, som vi står i, og med de ressourcer, som vi har til rådighed, ville gøre mere skade end gavn på os. Jeg anser med andre ord depression for en beskyttelsesmekanisme – noget der har en meningsfuld funktion. Imidlertid er konsekvensen af depressionens beskyttende funktion, at vi bliver fremmedgjorte fra livet selv.

Hvis man ønsker fuldkommen og varig bedring – et autentisk og meningsfuldt liv præget af varme og intimitet – så kommer man ikke uden om at skulle arbejde med roden til problemet. Dette betyder dog ikke, at man skal “hoppe ned i den sorte gryde”, men tværtimod gradvist bevæge sig rundt om den og stifte bekendtskab med de styrker og ressourcer, der kan hjælpe en med at forholde sig til den. Så det bliver muligt at mærke og integrere det, der før var for overvældende. I takt med dette vil gryden blive mindre, og med tiden vil den sorte tjære i gryden måske endda transformeres til guld.

Et vigtigt led i arbejdet med den depressive tilstand er således at få genetableret kontakt med de undertrykte følelser, men gøre det i et tempo og på en måde, så de ikke overvælder systemet. Dette vil være et af fokuspunkterne i et terapeutisk forløb hos mig med fokus på depression.

Den depressive tilstand er dertil særligt kendetegnet ved to ting:

  1. En manglende intim eller “hjertelig” kontakt med andre mennesker.
  2. Ruminationer (grubleri og bekymringer) og negative tankemønstre.

Det er min erfaring, at meditationer, der inddrager hjertekvaliteter såsom kærlig-venlighed, er særligt effektiv til at arbejde med førstnævnte (hvilket forskningen inden for mindfulness understøtter). Til ruminationerne og de negative tankemønstre kan meditation på tanker samt brug af “mentale noter” gøre en stor forskel, da dette vil hjælpe en med at distancere fra indholdet af tankerne, så de ikke går hen og overtager hele ens tilværelse. Når vi stopper med at identificere os med vores tanker og i stedet se dem for, hvad de i virkeligheden er (blot tanker), har det en enormt befriende effekt. Det gør det muligt at være med den depressive tilstand på en måde, så den ikke har magten over os.

Meditationerne kan introduceres eller anvendes i forløbet hos mig efter behov.

 

Emil Grinder-Hansen

Kontakt: emil_grinder@hotmail.com