Drømmemeditation

Den 25 minutters meditation er beregnet til at undersøge og arbejde med drømme. Hav forinden en drøm klar, som du godt kunne tænke dig at udforske nærmere. Meditationen kan også anvendes til visioner, indre billeder eller til integration af psykedeliske oplevelser.

Drømme er helhedsoplevelser, idet de både er forbundet med billeder, tanker, følelser, kropslige fornemmelser og øvrige sanseoplevelser. Frem for kun at gå analytisk til drømmen og lede efter én specifik tolkning, så er meditationen en invitation til at udforske de indre billeder mere oplevelsesorienteret. Derved bevares drømmens mangedimensionale betydningslag, og der kommunikeres med det ubevidste på en måde, der går dybere end blot den rationelle hverdagsbevidsthed. Drømme skal mærkes, sanses, opleves på samme måde som et kunstværk eller et stykke musik. Hvis vi reducerer en drøm – eller et kunstværk – til én specifik tolkning, så forsvinder spændingen og magien. Kunsten er at fastholde flere forståelser på én gang samt bevare en kropslig kontakt til drømmen. Forskellen på at udforske en drøm med hele sit væsen over flere ”proceskanaler” (tanker, følelser, kropsfornemmelser) i stedet for kun at analysere drømmen intellektuelt kan sammenlignes med forskellen på at svømme i havet i stedet for blot at betragte det inde fra land.

Meditationen er inspireret af Ole Vedfelts terapeutiske metode, og en lignende øvelse er beskrevet i hans bog ”Din guide til drømmens verden”.

Lydfil:

Emil Grinder-Hansen

Illustration af Gus Attab: https://gusattab.weebly.com/