Afhængighed

Ryger du lidt for meget cannabis, eller drikker du mere, end du har lyst til? Vil du gerne stoppe med at ryge cigaretter? Tager du for meget snus? Er du blevet lidt for glad for kokain eller andre stoffer i weekenderne? Går der for mange timer med at game? Eller online poker? Kan du ikke lade være med at arbejde? Eller bette? Spiser du mere, end hvad din krop har brug for? Og bebrejder du dig selv for ikke at kunne lade være?

Vi lever i en kultur, hvor afhængighed ofte bliver gjort til et spørgsmål om viljestyrke. Hvor man bare skal “tage sig sammen” og stoppe med substansen. Og når det så ikke lykkes, er det forbundet med følelser af nederlag, skam og selvbebrejdelse – og ofte ledsaget af en øgning af misbruget.

Min grundantagelse, når det kommer til afhængighed er, at det er det af en grund. Afhængigheden fylder et behov, der ellers ikke kan dækkes, og det er ved at udforske dette, at nøglen til at blive fri for afhængigheden findes. Det er ikke en sygdom, og det er ikke et aktivt valg. Det handler heller ikke særligt om viljestyrke eller disciplin. Det er en strategi til at udfylde et dybereliggende menneskeligt behov; om end en strategi med negative konsekvenser for eget helbred og ens nærmeste omgivelser. Ved at finde ud af, hvad der ligger til grund for afhængigheden, hvilket dybere behov, som den udfylder, vil du kunne ændre dit liv i en retning, så behovet kan dækkes andet sted. Som forfatter Gabor Maté af bestselleren om afhængighed, “In the Realm of the Hungry Ghost”, skriver: “Spørg ikke, hvad der er galt med personen, men hvad der er sket for personen?” Ofte vil forklaringen kunne spores tilbage til tidligt svigt eller traumer, og det er også her, at helingen vil kunne finde sted.

Reach af Gus Attab

Jeg prioriterer langsigtede og holdbare løsninger på afhængighed frem for hård disciplin (“cold turkey”) og stramme regler. Ved at arbejde med årsagen til misbruget skifter fokus, og med tiden vil det blive tydeligt, at det faktisk handler om noget helt andet. En dybere heling skal finde sted. Som sidegevinst vil afhængigheden løsne sit greb og til sidst slippe helt.

Emil Grinder-Hansen

Kontakt: emil_grinder@hotmail.com