Podcast: Traumeheling og udvikling i kærlighedsforhold

Jeg har endnu engang haft fornøjelsen af at gæste podcasten Den Forbudte Skole. Denne gang taler Alexander Grigat og jeg om, hvordan kærlighedsrelationer (i bred forstand) kan bruges til både heling af traumer og personlig udvikling.
Du kan læse mere om afsnittet og finde link i nedenstående.

Tak for snakken Alex!

Tekst af Alexander Grigat september 23:

Vores kærlighedsrelationer er mere end blot trygge baser, de er mere end bekræftigelse. I kærlighedens væsen lever muligheden for en gradvist dybere tilblivelse af ens egentlighed, den andens egentlighed og relationens egentlighed.

Når forelskelsen drager mennesker sammen, finder vi kim-frøet til kærligheden. Dette frøs mulige kærlighedsblomstring vil både befri og udvikle os, men det vil også hele os, og for at hele må kærligheden trække os mod sårene. Sårene, som vi har med os fra vores barndomme, fra vores tidligeste formative relationer, lever som relationelle mønstre i os, og kærlighedsrelationer vil tydeliggøre disse sår. Det er her, hvor konflikterne opstår, hvor alt dét, vi normalt ikke forbinder med en “lyserød kærlighed”, kommer frem i os selv, den anden og i rummet imellem os. Det er også her, at den lyserøde forelskelse kan modnes og dannes til kærlighed. Gennem anderkendelsen og helingen af de sår, vi har med os, kan kærlighedsrelationen og dens modning blive processen, hvorigennem vi enkeltvist og som par kan blive mere hele, at vi i højere grad kan modnes ind i vores egentlighed. ��

I denne samtale taler jeg med Emil Grinder-Hansen om traumeheling og udvikling i kærlighedsforhold. Dette gør vi med teoretisk udgangspunkt i psykolog og parterapeut Jytte Vikkelsøes teori om den “mytiske hårknude”, hvorfra vi taler om vores egne erfaringer med kærligheden i et spirituelt og filosofisk perspektiv. Vi taler om Eros’ modning henimod det skønne, gode og sande, om Agapes (den kristne ubetingede kærlighed) fremelskende rummelighed, hvor vi kan tilblive ind i vores egentlighed, vi taler om tantriske processer om vågent at følge energien i en selv og i relationen og om det seksuelle rum og møde som en forstørrende kontekst, hvor ens egne og relationens dynamikker og mønstre tydeliggøres. ��

Det er en samtale, der inviterer til at betragte kærlighedsrelationer som mere end blot bekræftende og trygshedsskabende. I kærligheden lever helingens og modningens mulighed, og hermed kan vores kærlighedsrelationer blive relationer, som åbner os ind i mere af, hvad vi er.

Tak for snakken Emil

Links:
Apple Podcast:

Drømmemeditation

Den 25 minutters meditation er beregnet til at undersøge og arbejde med drømme. Hav forinden en drøm klar, som du godt kunne tænke dig at udforske nærmere. Meditationen kan også anvendes til visioner, indre billeder eller til integration af psykedeliske oplevelser.

Drømme er helhedsoplevelser, idet de både er forbundet med billeder, tanker, følelser, kropslige fornemmelser og øvrige sanseoplevelser. Frem for kun at gå analytisk til drømmen og lede efter én specifik tolkning, så er meditationen en invitation til at udforske de indre billeder mere oplevelsesorienteret. Derved bevares drømmens mangedimensionale betydningslag, og der kommunikeres med det ubevidste på en måde, der går dybere end blot den rationelle hverdagsbevidsthed. Drømme skal mærkes, sanses, opleves på samme måde som et kunstværk eller et stykke musik. Hvis vi reducerer en drøm – eller et kunstværk – til én specifik tolkning, så forsvinder spændingen og magien. Kunsten er at fastholde flere forståelser på én gang samt bevare en kropslig kontakt til drømmen. Forskellen på at udforske en drøm med hele sit væsen over flere ”proceskanaler” (tanker, følelser, kropsfornemmelser) i stedet for kun at analysere drømmen intellektuelt kan sammenlignes med forskellen på at svømme i havet i stedet for blot at betragte det inde fra land.

Meditationen er inspireret af Ole Vedfelts terapeutiske metode, og en lignende øvelse er beskrevet i hans bog ”Din guide til drømmens verden”.

Lydfil:

Emil Grinder-Hansen

Illustration af Gus Attab: https://gusattab.weebly.com/