Podcast: Drømme i integration af psykedeliske oplevelser

Alexander Grigat og jeg taler i dette afsnit om drømme i integration af psykedeliske oplevelser. Vi har bla en mere teoretisk og filosofisk snak om drømmenes natur og funktion samt forholdet mellem drømme og psykedeliske oplevelser. Dertil inddrager vi flere eksempler fra både os selv, venner og klienter, hvor drømme har haft en vigtig betydning for integrationen af den psykedeliske oplevelse. Hvis du har haft drømme med det modsatte køn, krokodiller, heste, delfiner, hvaler, børn, fly eller kometer, der er ved at ramme jorden, så vil afsnittet nok have særlig interesse.

Nøgleord: Psykedelisk integration, psykedelisk terapi, psykedelisk integrationsterapi, drømmearbejde, dybdepsykologi, C.G. Jung

Tekst af Alexander Grigat:

“Drømmen er en lille skjult dør ind i de inderste og mest hemmelige afkroge af sjælen” – Carl Gustav Jung, The Meaning of Psychology for Modern Man
Integration kunne vi forstå som samlingen af aspekterne af os selv, for dermed at komme tættere på helheden af Selvet. Denne integrationsproces er også hvad Jung beskriver som Individuation. I denne podcast undersøger Emil Grinder-Hansen og jeg hvordan arbejdet med drømme er en utrolig allieret i integrationsprocessen, hvor den kan hjælpe med og følge udviklingsprocessen – vi tager i denne samtale udgangspunkt i integrationen af psykedeliske oplevelser, men det er væsentligt at pointere at hele Jungs idé om individuation allerede er en integrationsproces. Igennem drømmen får vi mulighed for at komme i kontakt med dét vi endnu ikke har etableret kontakt med, samt billeder på hvad der blokerer eller distancerer os fra de fraspaltede aspekter. Psyken eller sjælen søger at trække jeget mod mere helhed, og i drømmen ser vi sjælens integrative bevægelser, samt de udfordringer som sjælen møder i denne integrative proces. I drømmen (her kunne vi også nævne aktiv imagination, substans inducerede psykedeliske oplevelser mv.) oplever vi den mythopoetiske sjælsudfoldende betydningsdannelse, der kreativt bevæger sjælen mod mere af Selvet og derigennem skaber mere helhed(poesis), men også danner mening heraf, dannelsen af en indre sjælemythos.


I samtalen tager vi udgangspunkt i integrationen af den psykedeliske oplevelse, samlingen af eller brobygningen til de indsigter, spørgsmål, følelser, minder mv., som vi blev præsenteret for i oplevelsen. Drømmen giver os mulighed for at se sjælens bevægelser, dens forsøg på at trække os mod samling og helhed, og dens meningsskabende virksomhed, den er den skjulte (og glemte) “dør ind i de inderste og mest hemmelige afkroge af sjælen” – en natlig psykedelisk rejse.
Vi er allerede bookede for næste integrationscirkel, men vi arbejder på snart at have en ny i kalenderen.
LINKS: